Nyköpingsån

Nyköpingsån
SaaS
Image by Tekniska museet
DIG92875

Nyköpingsån där den skäres av Statens Järnvägar vid Nyköping.

The river Nyköpingsån where it is cut by SJ at Nyköping.

Phoro: Unknown

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *